Bränn inte ut dig för jordelivet

´Allâmah Muhammad ´Abdur-Ra’ûf al-Munâwî (d. 1031)

at-Taysîr bi Sharh-il-Djâmi´ as-Saghîr (1/37)

Eftesträva jordelivet fint. Ty allt däri som är skapat för en är underlättat.”1

Det vill säga att ni söker ert uppehälle lugnt och stiligt, utan utmattning och utbränning. Ty för varje skapelse är dess andel underlättad och förberedd. Hans uppehälle kommer oundkomligt att komma till honom. Därför finns det ingen mening med att ivra.

1Ibn Mâdjah (2142). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1699).