Brahminerna och profeten Ibrâhîm

Fråga: Är brahminerna i Indien Ibrâhîms (´alayhis-salâm) anhängare?

Svar: Nej, nej. Aldrig i livet. De är avgudadyrkare. Brahminerna är avgudadyrkare.