Brådska inte med Takfîr

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/316-317)

Fråga: Kan människor som lever i muslimska länder och faller i större avguderi ursäktas för okunnighet, eller saknar de ursäkter sett till att monoteismen klargörs i böcker, föreläsningar, lektioner och medier?

Svar: När du vet att en sådan person saknar ursäkt får du beskylla honom för otro. Men många människor förstår inte. Många människor hör inte, framför allt inte utlänningar. Därtill är många araber på samma nivå som utlänningar – de läser Qur’ânen och lyssnar till hadither utan att begripa dem. Alltså är det obligatoriskt att ha tålamod och inte brådska med att döma folk. Jag har redan svarat på denna fråga och sagt att den vilsne måste förstå bevisen som du lägger fram till honom. Kanske besitter han otro, kanske besitter han villfarelse. Brådska inte med att anklaga honom för otro förrän du eliminerar alla hans ursäkter. Jag har nämnt både Ibn Taymiyyahs metodik i sakfrågan och de relaterade bevisen.