Brädornas otro

Förr brukade Râfidhah kallas för ”Brädorna” (الخشبية). Namnet syftar på att de krigar med brädor (och inte med svärd) till dess att den väntade Mahdî anländer. Denne Mahdî gick in i en grotta cirka 260. Det har nu gått 1200 år sedan han gick in i den. Han har fortfarande inte kommit ut. När han väl kommer ut skall han bekriga Ahl-us-Sunnah.

Râfidhah dyrkar Huset, brukar dess medlemmar för att komma Allâh nära, åkallar dem i stället för Allâh och ber dem om medling. Det är avguderi.

De gör Takfîr på följeslagarna frånsett ett litet antal. Deras Takfîr på dem är ett beljugande av Allâh som har hyllat dem och lovat dem paradiset. Den som beljuger Allâh hädar.

De anser att Qur’ânen är obevakad och att enkom en tredjedel av dess innehåll är kvarhållen. Två tredjedelar har alltså gått förlorade. Även det beljuger Allâhs ord:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har sänt ned Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”1

Râfidhah kännetecknas av att de kallar Ahl-us-Sunnah för ”Hatarna”. Enligt Râfidhah hatar Ahl-us-Sunnah Huset bara för att de inte dyrkar dem. Men Ahl-us-Sunnah älskar Huset och står på deras sida utan att dyrka dem. Bara för att de inte dyrkar Huset kallar Râfidhah dem för ”Hatarna”.

115:9