Bra bemötande utan kärlek

Från: Vi är ungdomar som bor i ett europeiskt land. Vissa människor har berättat för oss att vi måste älska vår otrogne makthavare och att den kärleken är naturlig. Hur pass stämmer detta?

Svar: Det är tomt prat. Det är en typ av kärlek. Det är inte tillåtet för en muslim att älska en hedning. Även om en hedning skulle bemöta en bra, älskar man inte honom. Däremot är man bra tillbaka för hans välbemötande utan att älska honom.

Detsamma gör man med den otrogne föräldern. Det är obligatoriskt för barnet att vara bra mot föräldern som en gentjänst utan att älska denne med sitt hjärta. Han skall hata honom för hans otro och bemöta honom väl för att han är hans förälder. Det är hans rättighet.