Boxningshandskar till salu

´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd

Idjtinâ’-ut-Thamar Fî Mustalah Ahl-il-Athar (8)

Fråga: Är det tillåtet att sälja boxningshandskar?

Svar: Människan ska söka efter ett otvetydigt yrke. Frågeställarens fråga tyder på tvetydighet. Lämna det du tvivlar på för det du inte tvivlar på. Lämna varan eller det tvivelaktiga för det otvivelaktiga.