Botox, ansiktslyft och bröstlyft

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/56-57)

Fråga: Vissa plastikkirurger opererar kvinnor med ansiktslyft, förstoring respektive förminskning av läppar samt upplyftning, förstoring respektive förminskning av bröst. Får kvinnor göra det vid annat än behov? Innebär operationerna ändring av Allâh skapelse? Får plastikkirurgerna operera på det viset? Är det tillåtet att marknadsföra sådana plastikkirurger?

Svar: Ovanstående plastikoperationer är förbjudna och ändring av Allâhs (ta´âlâ) skapelse. De påminner om noppning, tatuering och filning av tänder. ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som avlägsnar hår från ansikten och ber om att hår avlägsnas från deras ansikten, förlänger hår och ber om att deras hår förlängs, tatuerar och ber om att bli tatuerade och kvinnorna som filar – kvinnorna som ändrar på Allâhs skapelse i förskönande syfte.”

Därpå sade Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh):

”Hur ska jag inte förbanna någon Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade?”1

Läkarna ska akta sig för att operera på de omnämnda sätten, frukta Allâh, sin Herre, och operera på lovliga sätt. Lite av det lovliga är bättre än mycket av det olovliga.

Inte heller är det tillåtet att marknadsföra dessa operationer därför att handlingen är samarbete om synd och fientlighet, något Allâh (ta´âlâ) har förbjudit. Det är förbjudet för kvinnor att vara föremål för sådana operationer. De är ålagda att frukta Allâh för sin egen del men också för alla andra kvinnor. Därtill är det inte tillåtet för deras fäder, makar och andra målsmän att låta dem opereras sådär. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

”Troende! Skydda er själva och era familjer mot den Eld som har människor och stenar till bränsle.”2

Jag ber Allâh korrigera muslimernas tillstånd och skydda dem mot allt som ådrar Hans vrede och straff. Han är förvisso givmild och generös.

1420-07-28

1al-Bukhârî (5934) och Muslim (2125).

266:6