Botgörare finner mat under fasta

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/140-141)

185 – Min fader sade:

”Han underrättade mig om en person som måste sona för en bruten svordom och saknar mat att ge till fattiga varefter han fastar en eller två dagar; han ska fortsätta fasta ehuru han finner mat medan han fastar. Detsamma gäller den person som liknat sin maka vid sin moders rygg och dråparen. az-Zuhrî sade:

”För den som inleder sin soning med fasta och sedan får tillgång till mat är det Sunnah att fortsätta fasta.”