Bostad och försörjning efter tredje skilsmässa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1105-1108)

1528 – Min fader berättade för mig: Muhammad bin Dja´far och Hâshim bin al-Qâsim berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Hakam, från ´Alî bin Husayn, från ash-Sha´bî som sade:

Jag kom till Fâtimah bint Qays och frågade henne om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dom. Hon svarade att hennes man hade skilt sig från henne såtillvida han inte kunde ta tillbaka henne varefter hon beklagade sig över honom hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i syftning på att få rätt till bostad och försörjning. Hon sade: ”Han gav mig inte rätt till bostad eller försörjning. Därtill befallde han mig att genomgå min vänteperiod hos Ibn Umm Maktûm.”

1529 – Jag sade till min fader:

Vissa säger att inga tidigare lärde anammar Fâtimah bint Qays hadîth.” Han svarade: ”Fri är Allâh från brister! Både den lärde av Kûfah, ash-Sha´bî, och den lärde av Basrah, al-Hasan, anammade den och gick efter den.”

1530 – Jag hörde min fader bli frågad om den frånskilda kvinnan har rätt till bostad och försörjning. Han svarade:

Nej. Jag utgår från Fâtimah bint Qays hadîth.”