Bosatt i paradiset, ämnad för jorden

Imâm Ismâ´îl bin Yahyâ al-Muzanî (d. 264)

as-Sunnah, sid. 21

Därefter skapade Han Âdam med Sin hand och bosatte honom i Sitt paradis efter att Han dessförinnan hade skapat honom för jorden. Han förbjöd honom trädet som Han dessförinnan hade bestämt att han skulle äta från. Därefter lät Han hans fiende ta makt över honom och förleda honom gällande det. Han lät hans ätning från det orsaka hans nedstigning till jorden. Han kunde oundkomligt inte låta bli äta från det.