Borttappad allmosa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/526)

726 – Min fader berättade för mig: Wakî´ berättade för oss, från Sufyân som uttalade sig om en man som ägde 200 silvermynt varav han ämnade 5 silvermynt till allmosa som han råkade tappa innan han delat ut dem. Han sade:

Han får betala allmosa ånyo.”

al-Hasan sade:

Den är giltig.”

Wakî´ sade:

Jag föredrar Sufyâns åsikt.”

Jag hörde min fader säga:

Han får betala allmosa ånyo.”