Borttagning av tatuering

Fråga: Jag är en ungdom som utför sina plikter gentemot Allâh. Jag slår vakt om de fem bönerna i moskén med samling. Mitt problem är att jag tidigare hade tatuerat mig på vänstra armen. Numer fastslår jag att det är en av de största synderna. Efter att ha blivit vägledd har jag försökt ta bort den, men förgäves. Råder ni mig att göra en skönhetsoperation för att ta bort den vidriga tatueringen som har påverkat mig fram till i dag?

Svar: Du är inte ålagd något och lov och pris tillkommer Allâh. Ångern stryker bort vad som har varit. Ingen skada är skedd om tatueringen förblir om det är svårt och besvärligt att ta bort den. Om det däremot är enkelt att ta bort tatueringen gör du det. Skulle det vara för dyrt och om operationen besvärar dig åligger det inte dig.