Borttagning av taggiga kvistar från vägen

al-Bukhârî sade:

652 – Qutaybah berättade för oss, från Mâlik, från Sumayy (Abû Bakr bin ´Abdir-Rahmâns slav), från Abû Sâlih as-Sammân, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Medan en man gick på en väg såg han en taggig kvist som han avlägsnade från vägen varvid Allâh tackade och förlät honom.”

Hadîthen bevisar dygden i att avlägsna besvärligheter från vägen och att handlingen medför förlåtelse.

Den bekräftar också Allâhs tacksamhet. Allâh (ta´âlâ) tackar Sin troende slav som gör en fin handling. Han (ta´âlâ) sade:

وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

Allâh är tacksam och vetande.”1

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Allâh är tacksam och öm.”2

Tacksamheten innebär att Allâh belönar handlaren för hans handling.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… och förlät honom.”

Det vill säga hans synder.

Hadîthen bevisar också att en liten handling kan medföra en stor belöning. Tillsynes förlät Allâh alla hans handlingar på grund av en enda handling.

14:147

264:17