Borttagning av orenheter från kropp och kläder

Publicerad: 2010-08-28
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/80-87)

 

Det är inte tillåtet att ta bort orenheter med någonting annat än vatten. Ahmad har också en andra åsikt som säger att det är tillåtet att ta bort orenheter med alla sorters vätskor så länge de tar bort det orena och dess spår. Exempel på dessa vätskor är vinäger, rosvatten, trädvatten och så vidare.

Det är obligatoriskt att tvätta bort hundens och grisens orenheter sju gånger varav en gång skall ske med jord. Är det korrekt att använda sig av någonting annat i stället för jord som kaliumkarbonat och liknande? Hanâbilah har två åsikter i frågan.

Vad berör de resterande orenheterna, så har Ahmad bin Hanbal tre åsikter om dem:

1 – Det är obligatoriskt att tvätta dem sju gånger. Är det ett villkor att göra det med jord? Hanâbilah har två åsikter i frågan.

2 – Det skall tvättas tre gånger.

3 – Det skall tas bort med en obegränsad mängd vatten på samma sätt som man gör med alla andra orenheter som är på jorden.

Den orena jorden rengörs varken av sol eller vind. Den enda orenheten som kan bli ren av sig själv är alkohol. Skulle den däremot bli till vinäger via människohänder, så anses den fortfarande vara oren. Det har också sagts att den visst blir ren på det viset. Orena oljor kan inte bli rena via tvättning1. Abûl-Khattâb sade:

“Det finns oljor som kan bli rena om vattnet tvättar dem.”2

Om en plats har blivit oren utan att veta exakt var, åläggs man att tvätta bort det som försäkrar en om att det orena är borta.

Angående gossebarnets urin, räcker det med att skvätta vatten på det om det ännu inte har börjat äta självmant.

Om undre delen av strumpan eller skosulan blir orena, blir det obligatoriskt att tvätta bort det orena. Ahmad har en andra åsikt som säger att det räcker att de slås mot marken3. Han har även en tredje åsikt som säger att endast urin och avföring är obligatoriska att tvätta bort till skillnad från allting annat som kan slås mot marken.

Blod och det som resulterar från det, som var och sårvätskor, är de enda orenheterna som är förbisedda om de utgör en liten mängd. Detsamma gäller spår efter rengöring av avföring. Ahmad har en annan åsikt som även inkluderar försatsen, spyor, saliven och svetten från mulor, åsnor, rovdjur och fåglar, fladdermössurin, vin och sädesceller. Han ansåg dem vara som blod. Han har också en annan åsikt om försatsen och att det räcker med att skvätta vatten över den.

Människan blir inte oren när hon dör. Det gör inte heller insekter med fast blod som flugor och liknande.

Urin, spillning och sädesceller från djur som är tillåtna att äta är rent. Ahmad har också en andra åsikt som säger att det är orent.

Människans sädesceller är rena. Ahmad har även en andra åsikt som säger att de är orena. Det räcker att skrapa bort dem om de är torra.

Ahmad har två åsikter om kvinnans flytningar4.

Rovdjur, rovfåglar, mulor och åsnor är orena. Ahmad har en annan åsikt som säger att de är rena.

Kattens saliv och allting annat utöver det är rent.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:”Detta beror på att vattnet inte kan nå hela oljan.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/83))

2 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:”Ty det är möjligt att tvätta det eftersom vattnet blandar sig med hela oljan och på så sätt renar den.” (ibid.)

3 Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:”Till dess att det orena försvinner.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/84))

4 Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:”Den mest korrekta åsikten är att de är rena.” (ibid.)