Bortstötningen från Dammen på Domedagen

al-Bukhârî rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att komma människor från mina följeslagare till Dammen. När jag väl har känt igen dem, förs de bort från mig. Då skall jag säga: ”Mina följeslagare!” Då säger Han: ”Du vet inte vad de har innoverat efter dig.”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att komma en grupp av mina följeslagare till mig vid Dammen och de kommer att föras bort från Dammen. Då skall jag säga: ”Herre! Mina följeslagare!” Då säger Han: ”Du har ingen kunskap om vad de har gjort efter dig. De avföll och vände ryggen.”2

Muslim rapporterade via Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag kommer att stå vid Dammen för att se vem av er som kommer till mig. Vissa människor kommer att tas bort från mig. Då skall jag säga: ”Herre! De är från mig och mitt samfund!” Då sägs det: ”Vet du inte vad de har gjort efter dig? Jag svär vid Allâh att det inte gick lång tid efter dig förrän de hade vänt ryggen.”3

Våra lärda säger att alla som avfaller från Allâhs religion eller innoverar till den det som inte behagas eller tillåts av Allâh stöts bort från Dammen. De som stöts bort allra hårdast är de som avvek från muslimernas samling och lämnade deras väg som Khawâridj, oavsett deras olika sekter, Râfidhah, oavsett deras varierande villfarelser, och Mu´tazilah, oavsett deras blandade lustar. Allihopa har de ändrat och skiftat. Detsamma gäller de tyranniska som förtrycker, bekämpar sanningen och dödar och förnedrar dess folk, demonstrerar allvarliga synder och tar lätt på olydnad,  samt Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’. at-Tirmidhî rapporterade via Ka´b bin ´Udjrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Jag ber Allâh skydda dig, Ka´b bin ´Udjrah, från ledarna efter mig. Den som trängs vid deras portar och tror på deras lögn och hjälper dem med deras orättvisa, är inte från mig och jag är inte från honom och han kommer inte att komma till mig vid Dammen. Den som trängs vid deras portar och inte tror på deras lögn och inte hjälper dem med deras orättvisa, är från mig och jag är från honom och han kommer att komma till mig vid Dammen. Ka´b bin ´Udjrah! Bönen är ett bevis. Tålamodet är ett starkt skydd. Välgörenheten släcker synderna såsom vattnet släcker elden. Ka´b bin ´Udjrah! Kött växer inte på en förbjuden inkomst utan att det är närmare Elden.”4

Abû ´Îsâ [at-Tirmidhî] sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

1 al-Bukhârî (6211).

2 al-Bukhârî (6213).

3 Muslim (2293).

4 at-Tirmidhî (2259). Autentisk enligt al-Albânî: https://darulhadith.com/fiqh/barn_forsorjs_av_frisoren.html