Bortrövade flickor till hustrur

15Folket kände medlidande med benjaminiterna för den lucka Herren hade skapat bland Israels stammar. 16Menighetens äldste sade: ”Hur skall vi kunna skaffa hustrur åt dem som är kvar? Alla kvinnor i Benjamin är ju utrotade.” 17De fortsatte: ”En rest av Benjamin måste räddas, en hel stam får inte utplånas ur Israel. 18Men vi israeliter kan inte själva ge dem några av våra döttrar som hustrur, eftersom vi svurit en ed: Förbannad den som ger en kvinna till någon från Benjamins stam.” 19Och de sade: ”Varje år firas ju Herrens högtid i Shilo.” Shilo ligger norr om Betel, öster om vägen från Betel till Shekem och söder om Levona. 20Och de sade åt benjaminiterna hur de skulle göra: ”Lägg er på lur i vingårdarna. 21Passa på när flickorna från Shilo kommer ut för att dansa. Då skall ni rusa fram och röva till er var sin hustru bland flickorna från Shilo och sedan återvända hem till Benjamin. 22Om deras fäder eller bröder kommer och ställer oss till svars, säger vi: Ha medlidande med dem. Alla kunde inte få tag på en hustru i kriget. Och ni kunde inte själva ge era döttrar till dem, då hade ni ju dragit skuld över er.”

23Benjaminiterna gjorde så. De tog var sin av de dansande flickorna och rövade med sig dem. Sedan återvände de hem till sitt eget område, och där byggde de upp städerna och slog sig ner i dem. 24Israeliterna bröt upp, stam för stam och släkt för släkt, och begav sig därifrån, var och en till sitt område.