Bortom grekisk mytologi

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 85-86

Om du läser i an-Nabhânîs och ash-Sha´rânîs respektive böcker om underverk, hittar du saker som inte ens får tillskrivas profeter. De nämner underverk om sina helgon som går om de grekiska myterna och hinduiska gudomarna med längder. Det dessa säger om sina helgon går om grekernas mytologier om deras gudar. Tyvärr har två relevanta volymer skrivits idag. Efter att kolonisationen har satt sin fot till fullo i den islamiska världen författas en sådan bok för att muslimerna ska bli än vilsnare och värre. an-Nabhânîs bok ”Shawâhid-ul-Haqq” är full av otro och villfarelse. Till och med Abû Djahl hade anklagat den för otro. Dessvärre ser vi lärde berömma boken. Han nöjde sig inte med den boken, han författade även ”Djâmi´ Karâmât-il-Awliyâ’” bestående av två volymer. Om du hade bett en kommunist citera boken hade han skämts. Splittringens missionärer och fiender till Salafiyyah fördömer inte sådant avguderi och sådana skandaler.

Jag var i en bokhandel i Hyderabad, Indien. Min vän som gjorde mig sällskap tog den boken. Jag hade bara hört talas om boken men aldrig sett den, ty sådana böcker är förbjudna hos oss och lov ske Allâh. Många muslimer har förskonats till följd av det förbudet. Däremot hade jag hört talas om den och att den innehåller myter, galenskap och villfarelser. Jag frågade honom vad boken hette och han sade an-Nabhânîs ”Djâmi´ Karâmât-il-Awliyâ’”. Jag frågade honom vad han ville göra med den. Han började skämmas och sade att han bara ville bruka den i kopierande syfte. I själva verket ville han läsa den. Jag var tyst och sade inget. Väl framme i hotellet öppnade jag boken och överraskades av följande berättelse:

En gång när vi reste med Shaykh Abû ´Ubayd fastnade båten i lera. Ingen lyckades rädda den. Då sade Shaykh Abû ´Ubayd: ”Bind fast den runt mina testiklar. Jag ska gå ned och dra upp den.” De gjorde som han sade. Med sina testiklar drog han upp den ur leran och ut till havet.”1

Är detta ett underverk? Är den som inte tror på detta otrogen och fiende till Allâh och Hans helgon? Varför anklagas så kallade Wahhâbiyyah för att hata helgon? För att de inte tror på liknande berättelser. Vi tror på Allâhs troende och gudfruktiga slavars underverk, ty de nämns i Qur’ânen och Sunnah. Dock förkastar både vi och islam lögn, påhitt, galenskap, legender och myter. Alla muslimer som respekterar sig själva, sin religion och sin dogm förkastar det.

1at-Tabaqât al-Kubrâ, sid. 403