Bortglömd Tashahhud

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/284-285)

401 – Jag frågade min fader om en man som glömmer bort ett moment i andra Rak´ah och erinrar sig det i nästa Rak´ah. Vad ska han göra? Han svarade:

Han ska fortsätta med bönen. Innan Taslîm gör han två Sudjûd på grund av glömska. Och om han skulle sätta sig ned, hoppas jag att hans handling är harmlös.”