Bortglömd Sudjûd och dess konsekvenser

Fråga: Vad är domen för att glömma en Sudjûd i bönen, oavsett om man kommer på det under bönen eller efteråt?

Svar: Om han glömmer en Sudjûd avskaffas den Rak´ah vari den glömdes och ersätts med nästa Rak´ah. När han kommer på det gör han ytterligare en Rak´ah och därefter Sudjûd-us-Sahû. Detta gäller imamen. Om han är ledd reser han sig upp efter imamens Taslîm och gör ytterligare en Rak´ah. Det räcker och hans bön är korrekt – om Allâh vill. Ty han gick miste om en Rak´ah när han glömde en Sudjûd. Vad imamen och den ensamme beträffar, så skall de be ytterligare en Rak´ah och därefter göra Sudjûd-us-Sahû. Om den ledde kommer på det först i nästa Rak´ah när imamen har börjat läsa al-Fâtihah, så reser han sig upp efter imamens Taslîm och gör ytterligare en Rak´ah.

Om han kommer på det direkt efter att ha glömt bort det, gör han Sudjûd direkt. Därmed är hans bön korrekt och han blir inte skyldig att be ytterligare en Rak´ah.

Om han kommer på det medan han reser sig upp till nästa Rak´ah eller efter att ha rest sig upp och innan al-Fâtihah, går han ned och gör Sudjûd. I så fall behöver han inte be ytterligare en Rak´ah. Men om han glömmer bort det och fortsätter be, så får han be en till Rak´ah. Den mest korrekta åsikten är att han i detta fall avslutar bönen med Sudjûd-us-Sahû eftersom han påminner om personen som sluter sig sent till bönen.

Fråga: Skall han ta om bönen om han kommer på det efter den?

Svar: Om han kommer på det strax efter bönen, ber han en till Rak´ah och avslutar med Sudjûd-us-Sahû. Och om det traditionellt sett går en längre tid när han kommer på det, nästa dag eller dagen därpå, tar han igen hela bönen.