Bortglömd al-Fâtihah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/282)

398 – Jag frågade min fader om en man som glömmer bort att läsa:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

och al-Fâtihah i första Rak´ah och kommer på det först efter att ha läst en sura. Han svarade:

Hans Rak´ah är ogiltig till dess att han läser al-Fâtihah. Dock är den giltig om han glömmer läsa:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”