Börjar fasta vid middagstid

Fråga: En kvinna vaknade vid middagstid och hade inte avsett att fasta före läggdags. Därefter började hon fasta för att ta igen en missad dag från Ramadhân. Är det giltigt?

Svar: Nej. Obligatorisk fasta är ogiltig om den inte avses natten innan, oavsett om det handlar om Ramadhân, kompenserad fasta, soning eller ed. Frivillig fasta kan emellertid inledas på dagen förutsatt att hon har varken ätit eller druckit efter gryningen.