Borgenärens allmosa

Fråga: Betalar borgenären allmosa på pengarna som han har lånat ut till folk?

Svar: Pengarna är antingen utlånade till rika människor eller också till fattiga människor.

Om de är hos fattiga människor, så är han inte ålagd att betala allmosa på dem så länge han inte får tillbaka lånet. I så fall betalar han allmosa på pengarna för endast ett år. I det här fallet kan du antingen betala allmosa på dem innan du återfår dem eller också när du återfår dem.

Fråga: Måste allmosan betalas på dem om de är hos fattiga människor under en längre tid? För vilket år skall allmosan i så fall betalas?

Svar: Är gäldenärerna fattiga eller rika? Om de är fattiga är du endast skyldig att betala allmosa på dem när du väl återfår dem. Det spelar ingen roll om pengarna skulle vara hos dem i tio år. Du är skyldig att betala allmosa på dem när du återfår dem och det skall göras för endast ett år.

Fråga: Året innan då?

Svar: Du är inte ålagd att betala allmosa för det.

Fråga: Skall jag bara betala för det nuvarande året?

Svar: Bara för det nuvarande året.

Och om du har lånat ut pengar till rika människor som kan betala tillbaka lånet när du ber om det, betalar du allmosa på dem för varje år. Härmed kan du antingen betala allmosa på dem tillsammans med din resterande egendom innan du återfår dem eller också när du återfår dem. Om du väljer det andra alternativet och de blir av med pengarna så att de inte kan betala tillbaka dem till dig, är du inte skyldig att betala allmosa på dem.