Bör dras i öronen

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (1/455)

Imâm ash-Shâfi´î och Ishâq bin Râhûyah hade en diskussion i Khayf-moskén. Imâm Ahmad bin Hanbal var också närvarande. ash-Shâfi´î tystade Ishâq med bevis efter att han hade sagt till honom:

Jag önskar verkligen att någon annan satt på din plats så att jag kunde dra honom i öronen. Jag citerar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och du motargumenterar med Tâwûs, al-Hasan och Ibrâhîm. Vem utgör ett argument med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”