Böneutropet medföljer bönen

al-Bukhârî sade:

629 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Muhâdjir Abûl-Hasan, från Zayd bin Wahb, från Abû Dharr som sade:

En gång var vi och reste med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då böneutroparen ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” Då han återigen ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” När han ånyo ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” Efter att skuggan blivit lika lång som kullarna sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den höga hettan kommer från helvetets avdunstning.”1

Hadîthen bevisar att böneutropet medföljer bönen; om det är rekommenderat att skjuta upp på bönen är det också rekommenderat att skjuta upp på böneutropet. Och om det inte är rekommenderat att inte skjuta upp på bönen är det bäst att kalla till bön när tiden slår in. Beviset för det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Svalka.”

1Muslim (616).