Böneutroparen skall inte vrida på bröstet under böneutropet

Att vrida på bröstet från Qiblah under böneutropet är som att vrida på bröstet från Qiblah under bönen. Huvudet skall vridas under böneutropet på samma sätt som det vrids när man avslutar bönen.

På samma sätt som det inte är tillåtet för den bedjande att vrida på bröstet från Qiblah får inte heller böneutroparen vrida på bröstet från Qiblah under böneutropet.

På samma sätt som det är föreskrivet för den bedjande att vrida på huvudet till höger och vänster när han skall avsluta bönen, vilket är Sunnah, så skall han även göra så under böneutropet. Dock går det emot Sunnah att vrida på bröstet. Vi ber Allâh lära oss och gagna oss.