Böneutrop under resa

Publicerad: 2004-09-20
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 282

 

Fråga: Vad är domen för böneutrop för de resande?

Svar: Därom tvista de lärde. Den korrekta är att det är obligatoriskt för de resande att läsa böneutrop. Profeten (sallâAllâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mâlik bin al-Huwayrith och hans vänner:

”Om tiden för bönen går in, skall någon av er läsa böneutrop.” (al-Bukhârî och Muslim)

Han sade detta då de var på resa hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och var på väg hem. Tillika utlämnade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varken böneutrop eller Iqâmah, varken hemma eller på resa. Han brukade befalla Bilâl (radhiya Allâhu ´anh) att läsa böneutrop då de var på var resa.