Böneutrop till missad bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/163)

Fråga: Är det obligatoriskt att kalla till missad bön?

Svar: Om en grupp människor bor i en stad däri böneutrop lyder och försover sig till bön varvid de vaknar först efter soluppgång, behöver de inte kalla till bön. Ty det allmänna böneutropet i staden är tillräckligt och därmed faller plikten. Men om de befinner sig på en plats som saknar böneutrop, är det obligatoriskt att kalla till bön. En gång när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på resa och försov sig till Fadjr och vaknade först efter solen gått upp, befallde han Bilâl (radhiya Allâhu ´anh) att kalla till bön. Det bevisar dess plikt. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

När bönen går in, kallar någon av er och den äldste av er får leda er.”1

Hadîthen gäller både inom och utom bönens tid.

1al-Bukhârî (628).