Böneutrop om man skall be ensam eller med sin hustru

Fråga: Är det obligatoriskt att läsa böneutropet om man skall be ensam eller med sin hustru?

Svar: Om man befinner sig i en stad räcker moskéernas böneutrop. Och om man är i vildmarken så är det rekommenderat.

Fråga: Hur många skall de bedjande vara för att bönen skall anses vara en samling?

Svar: Minst två. Hadîthen säger:

”Minst två är en samling.”1

1Mycket svag kedja enligt an-Nawawî i ”al-Khulâsah” (2/674), svag enligt Ibn-ul-Mulaqqin i ”Ghâyat-ul-Ma’mûl” (56) och svag enligt al-Albânî i ”Islâh-ul-Masâdjid”, sid. 51.