Böneutrop och exorcism via kassettband

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (616)

Fråga: Är det tillåtet med exorcism via kassettband?

Svar: Är det tillåtet med böneutrop och Iqâmah via kassettband? Om du tvivlar på svaret, så skall jag berätta för dig. Om du vet att det inte är tillåtet, så stämmer det. Det är inte tillåtet.