Böneutrop mot betalning

Fråga: Är det tillåtet att ta betalt för böneutrop?

Svar: Det är inte tillåtet att ta betalt av en person. Det är dock tillåtet att du får betalt av finansdepartementet som är till för muslimernas välfärd. Det är inte tillåtet att ställa ultimatum och säga att du endast kallar till bön om du får betalt för det. Det ställs inga ultimatum för dyrkan.