Böneutrop innan tid

al-Bukhârî sade:

13 – Kapitel om böneutrop innan gryning

621 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Zuhayr berättade för oss: Sulaymân at-Taymî berättade för oss, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från ´Abdullâh bin Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Låt inte Bilâls böneutrop sätta stopp för er måltid. Han ropar till bön under natten så att den bedjande kan avsluta och den sovande vakna och inte för att gryningen har infallit.”1

Hadîthen bevisar att böneutropet får lyda innan gryning så att den sovande kan vakna och den bedjande avsluta. Men räcker det böneutropet för Fadjr? Räcker det att bara kalla innan tiden går? Nej, det räcker inte. Böneutroparen måste också kalla till bön när tiden har gått in. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh):

När bönen går in, kallar någon av er och den äldste av er får leda er.”2

Bönen går inte in förrän dess tid går in. Alltså är det inte giltigt att kalla till bön, varken Fadjr eller någon annan bön, innan dess tid går in. De lärde som säger att det visst är giltigt saknar grund för det.

Till synes handlar hadîthen om Ramadhân allena. Men om folk vill bli väckta till böneutrop annars också, så är det inga problem med det. Så görs ju på vissa platser då det kallas till bön en timme eller en halvtimme innan gryning. Dock skall man veta att det inte är under det böneutropet som böneutroparen säger:

الصلاة خير من النوم

”Bön är bättre än sömn.”

Den frasen skall lyda när gryningen väl har slagit in.

1Muslim (1093).

2al-Bukhârî (628).