Böneutrop i samband med begravning

Fråga: När den döde har begravts så är det en sed hos oss att en böneutropare stiger ned i graven och kallar till bön. Är det tillåtet att ropa till bön framför den döde?

Svar: Det finns ingen grund för att kalla till bön när den döde har lagts ned i graven. Den döde skall läggas ned i gravfickan så att han ligger på sin högra sida vänd mot Qiblah. När graven har täppts igen med jord och begravningen är färdig, står man vid graven och ber Allâh stabilisera och förlåta den döde, vilket har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Efter att den döde hade begravts stod han vid graven och sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”