Böneutrop i den dödes öra

Fråga: Vad är domen för att ropa till bön i den dödes öra och intala honom att uttala ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ i samband med döden?

Svar: Det är en innovation att ropa till bön i den dödas öra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dock att den döende intalas att uttala ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ i samband med döden. Det har även rapporterats om att intala den döde vad han skall säga i samband med änglarnas prövning, men hadîthen är svag och skall därav inte praktiseras.