Böneutrop för kallets sak

Fråga: Är det korrekt och ett kall till Allâhs religion att en muslim kallar till bön bland hedningar ändock det inte är tid för bön?

Svar: Nej. Det är inget kall till Allâhs religion. Böneutropet skall lyda för bönen och inte för kallet. Böneutropet är för bönen, det tillkännager att dess tid har gått in. Det har inte föreskrivits för kallet.