Böneutrop för hopslagna böner

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/161)

Fråga: Om en person ska slå ihop Dhuhr och ´Asr, ska han då läsa böneutrop (إقامة) inför varje bön? Läses böneutrop för frivilliga böner också?

Svar: Varje bön har ett böneutrop. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade om profetens hopslagna böner i Muzdalifah:

”Han utropade och bad Maghrib, därefter utropade han och bad ´Ishâ, utan att be något däremellan.”1

Frivilliga böner har inga utrop.

1al-Bukhârî och Muslim.