Böneutrop eller ledarskap?

Fråga: Har det rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till bön?

Svar: Den frågan har redan ställts. Ni frågade om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till bön. Jag vet inte. Jag känner inte till något om det.

Fråga: Är det bättre att kalla till bönen eller leda bönen?

Svar: Därom tvista de lärde. Tillsynes är – och Allâh vet bättre – ledarskapet bättre. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ledde bönen. Det bevisar att ledarskapet är bättre. Likaså skall imamen efterleva vissa villkor som inte böneutroparen behöver göra.