Bönetid går ut innan Taslîm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/417)

590 – Jag frågade om en imam som ber fredagsbön. När han sitter i Tashahhud innan Taslîm går ´Asr in. Vad gäller här? Han svarade:

Hans bön är giltig”