Bönetid går in i flygplanet

Fråga: En person befinner sig i ett flygplan när bönetiden går in. Hur skall han be om han fruktar att bönetiden skall gå ut?

Svar: Om bönen kan slås ihop med nästa bön och planet hinner landa innan den andra tiden går ut, slår han ihop bönerna när planet har landat. Och om den andra tiden hinner gå ut innan planet landar, ber han i planet så gott han kan.