Bönerop i skyddande syfte

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Sharh Ighâthat-il-Lahfân (103)

Fråga: Vad är domen för att ropa till bön vid en grav för att avvärja straff från den begravde?

Svar: Ej tillåtet. Det är en ny innovation. Om du vill gagna en död muslim ska du be för honom. Be och kalla inte till bön.