Bönernas optimala tider

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/214)

Fråga: Är det bättre att be de fem bönerna i början av deras respektive tider eller senare?

Svar: Bortsett från ´Ishâ’ är det bättre att be dem i början av deras respektive tider. Om det inte besvärar församlingen, är det bättre att be ´Ishâ’ under den första tredjedelens senare del. Och om det besvärar församlingen, eller åtminstone någon ur församlingen, är det bättre att be den i början av dess tid. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

En natt var profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så sen att merparten av den hade gått. ´Umar reste sig upp mot honom och sade: ”Allâhs sändebud! Kvinnorna och barnen har lagt sig.” Han gick ut med droppande hår och sade: ”Detta är dess tid om jag inte hade försvårat för mitt samfund.”1

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg dem på plats, hastade han, och om han såg att de var efter, sinkade han.”2

Dessutom ska Dhuhr skjutas upp i tid av hög värme. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den höga hettan kommer från helvetets avdunstning. När det är mycket varmt skall ni svalka bönen.”3

1Muslim.

2al-Bukhârî och Muslim.

3al-Bukhârî (535).