Böneplatsen som har samma dom som moské

Fråga: Är det obligatoriskt att be två Raka´ât för en böneplats (المصلى) vari man ropar bara till en obligatorisk bön?

Svar: Om böneplatsen är offentlig så har den samma dom som moské. Beviset för det är att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd de menstruerande kvinnorna att komma in till ´Îds böneplats. Det bevisar att den har moskéns dom.

Angående privata böneplatser, som en persons böneplats i hemmet eller bönerum i administrationsbyggnader, så har de inte samma dom som moské.