Bönens viktigaste villkor

Hänsyn till tiden går före alla andra bönens villkor eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den man som nås av bönen skall be.”1

Annars kommer vi att säga till honom att vänta tills han hittar vatten. Tiden är alltså bönens viktigaste villkor.

Om en person inte kan dölja sina privata delar och befarar att tiden går ut, ber han naken.

Om han inte kan al-Fâtihah eller hela al-Fâtihah och befarar att tiden går ut innan han lär sig den, ber han.

Om han inte vet var Qiblah ligger och har ingen att fråga, gör han sitt bästa och ber och låter inte tiden gå ut.

Om han inte hittar vatten och får exempelvis tag på vatten först en halvtimme efter att tiden har gått ut, tar han Tayammum och ber. Han skall inte vänta tills han får tag på vatten. Och så vidare.

Tiden prioriteras före alla andra villkor och plikter.

1al-Bukhârî (335) och Muslim (521).