Bönens giltighet bakom en magiker

Publicerad: 2012-02-25
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/1717

 

Fråga: Hur giltig är bönen bakom en imam som praktiserar magi och skriver hedniska amuletter och formler?

Svar: Inte ens hans egen bön är giltig. Han är ju en magiker och en magiker är otrogen. Inte ens hans egen bön är giltig förrän han uppriktigt ångrar sig inför Allâh (´azza wa djall). Hur skall det då vara giltigt att be bakom honom? Den är inte giltig bakom honom. Inte ens hans egen bön är giltig om han skulle be ensam så länge han inte ångrar sig inför Allâh (´azza wa djall).