Bönens effekt

Människorna har delade åsikter om bönen (Du´â’).

En grupp säger att den är värdelös. Så säger filosoferna och Sûfiyyah. Åsikten tillämpas även av en grupp som tror på föreskrifterna och säger att bönen är endast en dyrkan.

En annan grupp säger att bönen är ett tecken och bevis på att målet uppnås.

Båda åsikterna är falska. Sanningen är den att bönen är ett av de största skälen som Allâh har låtit utgöra ett skäl för ett mål.