Bönen till vänster om imamen om hans högra sida är ledig

al-Bukhârî sade:

117 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: al-Hakam berättade för oss: Jag hörde Sa´îd bin Djubayr berätta från Ibn ´Abbâs som sade:

”En natt övernattade jag hos min moster och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru Maymûnah bint al-Hârith. Det var hennes natt och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos henne. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Ishâ’ kom han hem och bad fyra Raka´ât. Därefter sov han. Sedan vaknade han och sade: ”Den lille gossen sover” eller liknande. Därefter reste han sig upp och likaså reste jag mig upp och ställde mig till vänster om honom varpå han tog mig till sin högra sida. Han bad fem Raka´ât och sedan två Raka´ât. Därefter sov han så att jag kunde höra honom snarka. Efter det gick han ut och bad.”

Hadîthen bevisar att man inte skall be till vänster om imamen om hans högra sida är ledig. Är det obligatoriskt? Det finns två åsikter i frågan:

1 – Det är tillåtet att be vänster om imamen ehuru hans högra sida är ledig. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd inte Ibn ´Abbâs, han tog bara honom till sin högra sida. Endast en handling tyder inte på plikt.

Denna åsikt valde vår Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh) men påpekade att det är bättre att be till höger om imamen.

2 – Det är inte tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog Ibn ´Abbâs från sin vänstra sida till sin högra sida. Det är en rörelse i bönen. Rörelse i bönen är i princip föraktfull. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gör inget föraktfullt om inte dess fördel väger tyngre.

Det är i alla fall säkrare att inte be till vänster om imamen om hans högra sida är ledig. Men om någon skulle göra det så säger jag att hans bön är giltig. Jag vågar inte säga att hans bön är ogiltig och att han måste ta om den. Jag tycker att pliktens bevisning är någorlunda svag.