Bönen stryker synder

al-Bukhârî sade:

60 – Kapitel om att de fem bönerna är en bot

528 – Ibrâhîm bin Hamzah berättade för oss: Ibn Abî Hâzim och ad-Darâwardî berättade för mig, från Yazîd, från Muhammad bin Ibrâhîm, från Salamah bin ´Abdir-Rahmân, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Tror ni att en person hade haft något smuts på sig om han hade haft en flod utanför sin dörr som han badade i fem gånger om dagen?” De sade: ”Han skulle inte ha haft något smuts på sig.” Han sade: ”Det är precis som med de fem bönerna; Allâh stryker bort synderna med dem.”

Tillsynes stryker bönen alla synder. Det har dock nämnts i ett annat sammanhang att det gäller endast så länge stora synder undviks. Utmed det skall det oinskränkta tolkas i ljuset av det inskränkta, ty domen är en och samma. Men om en annan handling kommer på tal som till exempel:

”Den som säger:

سبحان الله وبحمده

”Allâh är fri från brister och lov och pris tillkommer Honom.”

hundra gånger om dagen blir av med sina synder om de så skulle vara lika många som skummet på havet.”1

Stryker denna tillbedjan såväl små som stora synder? Tillsynes gör den ju det. Eller sägs det att om inte ens bönen, som är den största dyrkan efter trosbekännelserna, stryker stora synder så länge de inte undviks så gör ingen annan dyrkan heller det? Majoriteten väljer det andra alternativet och även jag delar den uppfattningen. Vi kan i alla fall hoppas på att den gäller alla synder då analogi kan inte tillämpas på belöningar.

Samma sak kan sägas om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som vallfärdar utan att vara oanständig eller syndig återvänder som den dag hans moder födde honom.”2

Gäller detta förutsatt att stora synder undviks? Ja, enligt majoriteten.

1al-Bukhârî (6405) och Muslim (2691).

2al-Bukhârî (1521) och Muslim (1350).