Bönen som blandas med obehöriga tankar

Publicerad: 2013-01-20
Författare: Imâm Ishâq bin Ibrâhîm bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî
Källa: Masâ’ib-ul-Insân min Makâ’id-ish-Shaytân, sid. 173

 

Ahmad sade:

”Den som tänker på något obehörigt i bönen är inte ålagd att göra Sudjûd-us-Sahû. Vem undkommer det? Vem klarar av att inte tänka något annat?”

Mâlikiyyah och Shâfi´iyyah har sagt att det råder enighet om det. Det har också sagts att bönen avbryts om hjärtats handling skulle vara för lång på samma sätt som kroppens handling skulle avbryta den. Denna åsikt har Ibn-ul-Djawzî, Abû Hâmid och vissa Shâfi´iyyah. Åsikten är emellertid svag baserat på dessa hadîther.

Om obehöriga tankar inte avbryter bönen så får de åtminstone bönens belöning att sjunka. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Det enda du får från din bön är det som du förstår från den.”

Han belönas på så sätt endast utmed sitt hjärtas handling.