Bönen skall inte kortas om man kommer till sin makas hemstad

Publicerad: 2010-07-22
Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)
Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/226)

 

Om en person gifter sig i en stad eller passerar staden som hans hustru befinner sig i, ber han en fullständig bön. Ty hustrun har samma dom som hemstaden.

Denna åsikt följs av Mâlik, Abû Hanîfah, hans två elever [Abû Yûsuf al-Ansârî och Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî] och Ahmad. Samma sak säger Ibn ´Abbâs och åsikten har även rapporterats från ´Uthmân bin ´Affân. De som har denna åsikt bevisar den med hadîthen som Imâm Ahmad och al-Humaydî rapporterade i sina “al-Musnad” från ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) som bad fyra Rak´ât i Minâ. Därefter sade han:

“Människor, när jag kom in [i staden], gifte jag mig. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: “Om en person gifter sig i en stad, förrättar han bönen däri som om han levde där.””