Bönen särskiljer muslimen från andra

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

Dhamm-ul-Irdjâ’, sid. 50-52

Bönen är väldigt viktig och islams andra pelare efter trosbekännelserna. Den som bevarar den bevarar sin religion, den som mister den mister allting annat än lättare. Det finns flera bevis som understryker otron hos den som inte ber:

Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”1

´Abdullâh bin Shaqîq sade:

Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen.”2

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Men om de visar ånger och förrättar bönen och betalar allmosan, lämna dem då i fred – Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”3

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

”Men om de visar ånger, förrättar bönen och betalar allmosan, då är de era bröder i tron.”4

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro, förrätta bönen och betala allmosan.”5

Den som funderar över dessa bevis inser styrkan i den åsikt som gör gällande att den som inte ber alls är otrogen. Att en sådan person är otrogen är faktiskt den korrekta åsikten. Majoriteten av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärde menar att en sådan person förtjänar att avrättas medan en annan grupp lärde anser att han förtjänar livstids fängelse6.

Hur kan då en person som säger sig vara muslim och hör detta våga sig på att inte be? För att bli rädd för att sluta be utav lathet räcker det att han hör alla dessa bevis och de lärdes delade åsikter om honom där en säger att han hädar och en annan säger att han förtjänar avlivning efter krav på ånger eller åtminstone livstids fängelse. Är det möjligt att en muslim hör allt detta och sedan väljer att inte be? Vid Allâh, nej! Muslimen särskiljer sig från andra just med bönen. Han vet att Allâh låter sjuklingen och resenären avstå från fasta, men aldrig från bön. Där måste sjuklingen och resenären be bäst de kan om så med hjälp av gester. Inte ens i krig är det tillåtet att be efter att tiden har gått ut. Allâh har till och med klargjort hur bönen ska utföras i tid av krig.

1Muslim (82).

2at-Tirmidhî (2622) och al-Hâkim (1/7).

39:5

49:11

598:5

6´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) sade:

Alla får inte verkställa straff. Enkom den muslimska myndigheten får göra sådant. Det är den muslimska myndigheten som har rätt att avrätta dråparen, handhugga tjuven, prygla den ogifte horkarlen, stena den gifte horkarlen och prygla den falske anklagaren och spritmissbrukaren. Ibland kan bestraffningarna vara i form av avrättning. Allt sådant förfogar endast myndigheten över. Ingen annan, inte ens de lärde, får bestraffa andra eller ens sig själva eller sina slavar så länge denne inte har tillstånd från makthavaren, som till exempel religiösa domare och poliser. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm i sakfrågan.” (at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 116-118)