Bönen på stolen

Fråga: Vad finns det regel för att sitta på en stol och be? Är det bättre att sitta på marken och be?

Svar: Han skall inte sitta på en stol och be om han kan sitta på marken. Han får bara sitta och be på en stol om han inte kan sitta på marken. Därmed är det harmlöst att sitta på en stol och be. I så fall får han sitta på stolen och gestikulera i samband med Rukû´ och Sudjûd och låta Sudjûd vara lägre ned än Rukû´.